* Odaberite datum transfera

Uvjeti i odredbe

DEFINICIJE

Članak 1


„Putnik” (također: „Klijent“, „Vi“, „Vaš“ itd.) znači osobu koja koristi naše internetske stranice uz naknadu, ili osobu koja naručuje usluge naše tvrtke osobno ili putem telefona, ili bilo kojeg posjetitelja naših internetskih stranica koji ispuni elektronički obrazac za naručivanje (u daljnjem tekstu: „obrazac za naručivanje“). Činom potvrđivanja narudžbe Putnik stupa u obavezni odnos s našom tvrtkom u skladu s trenutno važećim Uvjetima i odredbama.

„Glavni putnik“ znači osobu čije je ime navedeno prvo na obrascu za naručivanje (vidjeti niže). Ukoliko nije navedeno drukčije, ova je osoba odgovorna za cjelokupnu komunikaciju sa svim predstavnicima naše tvrtke, kao i za pravljenje bilo kakvih izmjena u usluzi nakon njezinog naručivanja te za upućivanje posebnih zahtjeva i/ili uputa za vrijeme obavljanja usluge. Osobu se neće smatrati glavnim putnikom ukoliko nije napunila 18 godina ili iz drugog razloga nema zakonsko pravo stupanja u ugovorni odnos. Glavni putnik je odgovoran za plaćanje cjelokupnog iznosa naknada proisteklih iz naručenih i/ili izvršenih usluga, a što uključuje možebitne premije osiguranja i naknade za izmjene, dopune ili otkazivanje usluga. Glavni putnik prihvaća obvezu potpunog i točnog informiranja svih ostalih putnika o svim naručenim uslugama, što uključuje informiranje o bilo kakvim izmjenama napravljenim nakon prvotne narudžbe. Glavni putnik potvrđuje da svi putnici prihvaćaju ove Opće uvjete i odredbe.

„Usluga“ znači putovanje organizirano od strane ili za račun tvrtke, naručeno od strane ili za račun klijenta. Usluga se sastoji od, uključivo, usluga prijevoza te drugih aktivnosti uz pratnju stručnog vodiča, kao i posredovanje pri dogovoranju navedenih usluga za račun klijenta. Klijent može naručiti uslugu koja se sastoji od samo jedne sastavnice, primjerice jednu aktivnost ili uslugu jednokratnog jednosmjernog prijevoza. Osim ako nije navedeno drukčije, usluge prijevoza znače najam vozila s vozačem, u daljnjem tekstu „transfer.“

„Partner“ znači vanjskog pružatelja usluga od kojeg tvrtka za svoj račun iznimno može naručiti pružanje usluga ili aktivnosti koje tvore sastavni dio usluge. Partner može imati vlastite uvjete i odredbe; u slučaju razlika između partnerovih odredbi i ovih općih uvjeta i odredbi, predmetni uvjet ili odredba ovih Općih uvjeta i odredbi smatrat će se obvezujućom. Svi su naši partneri tvrtke navedene u pripadajućim poslovnim registrima te posjeduju sve potrebne dozvole za obavljanje predmetnih usluga.

„Potvrda“ ili „vaučer“ znači ispravu kojim se potvrđuje narudžba usluge, a koja sadržava sve pojedinosti navedene u obrascu za naručivanje osim ako nije drukčije navedeno, koju vam šaljemo putem elektroničke pošte, ili vam je uručujemo osobno nakon ispisa putem našeg računalnog sustava.

UVODNE ODREDBE

Članak 2


Ispunjavanjem obrasca za naručivanje potvrđujete da ste u stanju sklapati pravno obvezujuće ugovore u svoje ime te u ime možebitnih drugih putnika. Obrazac za naručivanje smatrat će se neodvojivom sastavnicom ovih Općih uvjeta i odredbi.

Ako iz bilo kojeg razloga odbijate prihvatiti cjelokupni tekst ovih Općih uvjeta i odredbi te ga se u potpunosti pridržavati, ne smijete od nas naručiti nikakvu uslugu. Naša tvrtka neće pružati nikakve usluge klijentima koji nisu pristali na ove Opće uvjete i odredbe.

U slučaju da vam bilo koja stavka ili navod sadržan u ovim Općim uvjetima i odredbama ili obrascu za naručivanje nije jasna, ili ako niste sigurni odnosi li se na vas, potičemo vas da se obratite našem Odjelu korisničke podrške za pojašnjenje. Odbijanjem da to napravite nas oslobađate od bilo kakve odgovornosti prema vama, bilo da ona proističe ili se podrazumijeva iz ovih Općih uvjeta i odredbi ili ne.

Izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi bit će objavljene u obliku obavijesti na našim internetskim stranicama.

PRIRODA I OPSEG USLUGE

Članak 3


Ukoliko nije drukčije navedeno, usluga se sastoji od putovanja u obliku najma vozila s vozačem ili „transfera“. „Vozilo“ znači automobil, kombi, minibus ili bus. Ukoliko nije drukčije navedeno, sve usluge započinjat će i završavati na unaprijed određenoj lokaciji unesenoj u obrazac za naručivanje. Dodatne usluge, primjerice sudjelovanje u raznim aktivnostima ili usluge stručnog vodiča, mogu se naručiti po želji.

Najam vozila s vozačem znači uslugu prijevoza po kopnu i moru. Nemoguće je jamčiti točnu rutu putovanja. Zemljovidi na našim internetskim stranicama u tom su smislu ilustracije. Isto tako, iako ćemo poduzeti sve razumne korake da bismo ispoštovali vremena dolazaka i odlazaka u skladu s obrascem za naručivanje i podatcima navedenim na našim internetskim stranicama, svi navedeni termini i trajanja su neobvezujuće procjene.

Adrese preuzimanja i ostavljanja putnika moraju biti unesene čitko i jasno u obliku važećih adresa koje jednoznačno upućuju na zemljopisnu lokaciju unutar područja željenog polazišta i odredišta. Žargon, skraćenice ili opisi dozvoljeni su isključivo kao ilustracija formalne adrese u svrhu lakšeg snalaženja. Ne prihvaćamo bilo kakvu odgovornost za odgode ili otkazivanja transfera prouzrokovane netočno navedenim adresama. Štoviše, u slučaju da se adrese preuzimanja i ostavljanja putnika nalaze u pješačkoj zoni, obvezujemo se samo na korištenje najbliže dostupne lokacije. Ne može nas se smatrati odgovornima za bilo koji gubitak ili tegobe koje bi proistekle iz navedenih okolnosti.

Poslat ćemo vam potvrdu transfera putem elektroničke pošte čim obradimo vašu narudžbu. Tu biste potvrdu trebali ispisati, te je pokazati vozaču.

Vaš bi vas vozač trebao čekati na željenoj polaznoj točki. U slučaju teškoća pri susretu s vozačem, nazovite naš Odjel korisničke podrške. U slučaju da to ne napravite nego naručite alternativnu uslugu prijevoza, nas će se, kao i našeg možebitnog partnera, smatrati u potpunosti oslobođenima od bilo kakve ugovorne, stvarne ili zakonske obveze ili odgovornosti prema vama. To uključuje vaše možebitne zahtjeve za povratom novca. Ako se ne nalazite na mjestu i u vrijeme predviđenog početka obavljanja usluge, niti dođete na to mjesto kroz idućih 30 minuta (60 minuta ukoliko je polazišna točka zračna luka), niti u navedenom periodu kontaktirate naš ured bilo telefonski, bilo putem elektroničke pošte, niti ste se javili na ijedan od dva telefonska poziva iz našeg ureda na broj kojeg ste unijeli prilikom rezervacije, smatrat ćemo da se niste pojavili (eng. no-show) te vas teretiti za sve usluge koje ste naručili. U skladu s uvriježenom poslovnom praksom, digitalni zapisi s naših poslužitelja smatrat će se dokazom vremena obavljanja telefonskih poziva.

Svaki putnik ima pravo na jednu putnu torbu ili kovčeg i jedan predmet ručne prtljage, primjerice torbicu. Najduža strana putne torbe ili kovčega može biti dimenzija do 69 cm / 27 inča. Strane ručne prtljage mogu biti dimenzija do 55, 40, odnosno 24 cm svaka / 22, 16, odnosno 10 inča. Molimo vas da sve krupnije komade prtljage najavite unaprijed, budući da u vozilu odabranom za vašu uslugu uglavnom neće biti prostora za dodatne ili krupnije komade prtljage. Dodatni i/ili krupniji komadi prtljage mogu značiti dodatne troškove, u skladu s našim važećim cjenicima. Ukoliko u obrascu za naručivanje nije drukčije navedeno, cijena prijevoza osobne prtljage u skladu s odredbama ovog članka uračunata je u cijenu. Međutim, neuobičajena prtljaga (primjerice skije, palice za golf, daske za surfing) može podrazumijevati dodatne troškove. Ukoliko posjedujete neuobičajeno veliku količinu prtljage po osobi ili imate ikakvih dvojbi oko kapaciteta vozila, kontaktirajte nas s popisom svih komada prtljage s dimenzijama i težinama. Klijenti koji se ne budu pridržavali navedenog riskiraju potrebu većeg, skupljeg vozila za obavljanje naručene usluge.

Uložit ćemo maksimalan trud u odobravanje vašeg zahtjeva, kao i uopće svih zahtjeva naših putnika vezanih za prtljagu, no ne možete nas smatrati odgovornima za bilo kakve gubitke ili neugodnosti nastale uslijed prtljage neuobičajene veličine i oblika. Uložit ćemo razuman trud u povrat predmeta nehotice ostavljanih u vozilu, no vaša je odgovornost da platite troškove slanja kao i bilo kakve popratne troškove, primjerice carinske pristojbe.

Dječja automobilska sjedala dostupna su vam na zahtjev. Molimo vas da imate u vidu da nas ne možete smatrati odgovornima za slučaj da su djeci koja s vama putuju potrebna veća ili manja automobilska sjedala od onih predviđenih za njihovu dob. Takvu biste mogućnost trebali spomenuti prilikom naručivanja usluge.

Razne unaprijed određene dodatne usluge mogu biti navedene u obrascu za naručivanje zajedno sa cjenikom, ukoliko su raspoložive i odnose se na odabranu uslugu.

S isključivom iznimkom treniranih pasa vodiča, u mogućnosti smo prevoziti životinje samo ako su smještene u prikladne spremnike, poput sanduka ili kaveza, i u slučaju da je glavni putnik tražio pisanu dozvolu za prijevoz životinja prije početka transfera. Zadržavamo pravo odbiti prijevoz svih životinja osim treniranih pasa vodiča.

PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak 4


Prijevoz tereta sastoji se od nenadziranog prijevoza predmetâ bilo koje vrste, odnosno težine. Povremeno obavljamo usluge prijevoza tereta, no svaki takav zahtjev prihvatit ćemo ili odbiti prema našem isključivom nahođenju. Da biste naručili prijevoz tereta, vaš predviđeni teret mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • Bezopasan (primjerice, ne prevozimo kemikalije, zapaljive materijale ili eksplozive),
 • Prikladnog oblika i težine,
 • Nekvarljiv, bez mirisa, da nije iznimno krhak,
 • Da nije od iznimne vrijednosti (primjerice, velike količine gotovog novca, nakit, financijske isprave, umjetnička djela prikladnija za transport putem pošte ili specijalizirane kurirske službe).

Izdavanjem potvrde transfera, naša se tvrtka obvezuje primiti teret od klijenta, prevesti ga do navedenog odredišta te ga dostaviti primatelju (ili drugoj ovlaštenoj osobi, u kojem će nam slučaju trebati pisana dozvola). Klijent će potvrditi naš primitak tereta potpisom teretnog lista. Na teretnom će listu pisati plan puta zajedno s punim imenom i adresom pošiljatelja i primatelja. Nakon što je teret ukrcan u vozilo, vozač izdaje potvrdu za prijevoz. Po dolasku na odredište, primatelj tereta potvrđuje primitak potpisom kopije teretnog lista koja ostaje kod vozača.

PROCES NARUČIVANJA

ČLANAK 5


Klijent naručuje uslge prijevoza s jedne od naših internetskih stranica, putem telefona, elektroničke pošte, ili osobnim dolaskom u urede tvrtke.

Klijent je odgovoran za točnost svih pojedinosti narudžbe, dokumentiranje bilo kakvih posebnih zahtjeva ili okolnosti te plaćanje punog iznosa naknade u skladu sa sadržajem obrasca za naručivanje. Klikom ili pritiskom na tipku „Rezervirajte“ na našim internetskim stranicama, ili jednakovrijednim zaključivanjem procesa naručivanja telefonskim putem ili osobno (a što mora uključivati neki oblik potvrđivanja narudžbe, primjerice klik ili pritisak na link za potvrdu poslan od strane naše korisničke službe), prihvaćate ove Opće uvjete i odredbe u cijelosti. Nijedna se druga procedura ili komunikacija između predstavnika naše tvrtke i Putnika ne može smatrati rezervacijom, niti se na nju odnose ovi Opći uvjeti i odredbe.

Obveza naše tvrtke da vam pruži uslugu započinje s izdavanjem potvrde. Primitak potvrde koju smo vam izdali obvezuje vas da platite uslugu u skladu s obrascem za naručivanje. Kao i u članku 3, digitalni zapisi s naših poslužitelja elektroničke pošte smatrat će se dokazom da ste zaprimili navedenu potvrdu, odnosno potvrde.

Vaša obveza prema nama prestaje sa završetkom pružanja usluge, odnosno njezinim otkazivanjem u skladu sa Člankom 10 niže. Preporučamo vam da potvrdu ispišete te da je držite uza se tijekom čitavog trajanja usluge.

Na vama je isključiva odgovornost da utvrdite ispunjavate li uvjete za putovanje na mjesta navedena na vašem obrascu za naručivanje. Posjedovanje svih nužnih isprava, potvrdâ itd. koje biste tijekom putovanja morali dati na uvid raznim nadzornim tijelima također je vaša isključiva odgovornost, kao i pridržavanje svih lokalnih zakonskih i drugih odredaba. Naknadno otkriće da ne ispunjavate uvjete za putovanje na željeno mjesto, ili da niste u posjedu nužnih isprava, ili (otkriće) bilo kakvih posljedica vašeg nepridržavanja lokalnih zakonskih i drugih odredaba, ni na koji način neće učiniti vašu narudžbu naših usluga nevažećom, niti može biti temelj bilo kakvim zahtjevima za povrat sredstava koje biste nam mogli uputiti. Štoviše, u slučaju da nam se nametne obveza plaćanja bilo kakvih pristojbi nastalih u navedenim okolnostima, smatrat ćemo vas odgovornim, te zadržavamo pravo da predautorizaciju vaših debitnih ili kreditnih/debitnih kartica (u skladu sa odredbama Članka 9 niže) upotrijebimo u tu svrhu.

Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da odgovornost za točnost svih podataka leži isključivo na vama, iako se obvezujemo poduzeti razuman napor u dubinskoj analizi (eng. due diligence) zrakoplovnih linija i vremena njihovih odlazaka i dolazaka, te poduzeti svaki mogući napor da vas kontaktiramo i po potrebi posavjetujemo. Stoga ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za možebitno propuštanje letova ili slične probleme zbog nedovoljnog vremena predviđenog za transfer. U svrhu izbjegavanja nejasnoća, savjetujemo vam da planirate svoj polazak u zračnu luku najmanje 2 sata prije polaska vašeg zrakoplova, čemu treba dodati procjenu trajanja transfera (koju možete napraviti prilikom rezervacije, kad vidite procjenu udaljenosti koju ćete prijeći, kao i pod Moje Rezervacije, ukoliko vam se ta opcija nudi) uvećanu za 20% da bi se izbjegla moguća kašnjenja. Primjerice, ako je procjena trajanja vašeg transfera 30 minuta, 20% toga je 6 minuta, stoga bi naš savjet bio da planirate svoj polazak u zračnu luku 2 sata i 36 minuta prije polaska vašeg leta.

TOČNOST PODATAKA

Članak 6


Tekst, fotografije, videosnimke i drugi podatci na našim internetskim stranicama služe isključivo za ilustraciju. Dočim se obvezujemo na pružanje točnih, potpunih i ažurnih podataka unutar naših mogućnosti, razumno je očekivati da neka naša usluga ili njezina sastavnica u određenom trenutku ne bude raspoloživa. Razlozi mogu biti vremenske nepogode, kvar na opremi ili bilo koji razlog koji uključuje, ali nije ograničen na promjene u prirodi i opsegu odnosa između nas i partnerske tvrtke, učinke više sile (vidjeti Članak 11 niže), ili našu jednostranu odluku da prestanemo nuditi uslugu, odnosno njezinu sastavnicu, koju smo ranije nudili. Naše će osoblje uložiti sav razuman trud u pravovremeno izvještavanje putnika prilikom pravljenja narudžbe. Svi podatci vezani za predviđeni početak aktivnosti, kao i njihovo trajanje, smatrat će se aproksimacijama ili procjenama.

Ukoliko nije drukčije navedeno, svi vremenski podatci navedeni na našim internetskim stranicama su u srednjoeuropskom vremenu s uključenim ljetnim računanjem vremena (CET uklj. DST) . Molimo vas da obratite pozornost na 24-satni oblik u kojem su navedeni svi vremenski podatci, tako primjerice 08:00 znači osam sati ujutro, dok 14:45 znači dva sata i četrdeset pet minuta poslijepodne.

DOBNE SMJERNICE

Članak 7


Radujemo se prijevozu putnika svih uzrasta. Putnici s manje od navršenih 5 godina su dobrodošli ako putuju s roditeljem ili zakonskim skrbnikom. Putnici između navršenih 5 i 11 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe prilikom početka usluge te prilikom njezinog svršetka. Putnici između navršenih 12 i 14 godina su dobrodošli ako putuju s odraslom osobom ili jamstvenim pismom potpisanim od strane roditelja ili zakonskog skrbnika. Telefonske narudžbe nisu prihvatljive u slučaju da nijedan putnik nema navršenih 18 godina životne dobi. Nadalje, u skladu s uvriježenom praksom, vizualna provjera potpisa roditelja, odnosno zakonskog skrbnika, predstavlja jedini način za potvrdu ispravnosti potpisa. Stoga zadržavamo pravo tražiti na uvid ovjereno jamstveno pismo uz dodatnu ispravu ili preslik isprave na kojoj se vidi potpis roditelja ili zakonskog skrbnika svakog putnika ispod navršenih 18 godina životne dobi. Dakle, preslik službene isprave, npr. putovnice, bit će nam dan na uvid u svrhu potvrde ispravnosti potpisa. Putnicima koji nemaju navršenih 18 godina preporučamo da jamstveno pismo drže uza se u svakom trenutku.

U slučaju da nijedan putnik nema navršenih 18 godina životne dobi, roditelj ili zakonski skrbnik jednog od putnika imat će ugovornu obvezu Glavnog putnika, iako navedena osoba neće u stvarnosti koristiti uslugu. Ime tog roditelja ili zakonskog skrbnika bit će navedeno na obrascu za naručivanje u skladu s Člankom 1 ovih Općih uvjeta i odredbi.

PLAĆANJE I PRISTOJBE

Članak 8


Klijentima nudimo sve uvriježene metode plaćanja, primjerice: bankovni prijenos, Amex, Visa, MasterCard, međutim određene se usluge ne mogu platiti bilo kojom metodom.

Klijentima nudimo sljedeće načine plaćanja:
 • plaćanje akontacije unaprijed i razlike do pune cijene usluga na dan transfera, ili
 • plaćanje pune cijene unaprijed, ili
 • plaćanje pune cijene usluga na dan transfera.

Zadržavamo pravo odbiti sve zahtjeve za primjenu metoda plaćanja različitih od metoda plaćanja odabranih prilikom pravljenja narudžbe.

Zadržavamo pravo predautorizacije vaše debitne/kreditne kartice za puni iznos usluga koje ste od nas naručili, neovisno o metodi plaćanja koju ste odabrali. To ne znači da će vaša kartica u bilo kojem trenutku zaista i biti trećena.

Rado ćemo vam kupiti ulaznice za usluge prijevoza kojima nastavljate putovanje, primjerice za trajektni ili željeznički prijevoz. Međutim, svakako uzmite u obzir da su takvi dodatni troškovi nepovratni. Sve ćemo dodatne troškove dokumentirati te vam, na vaš zahtjev, dati na uvid dokumentaciju s popisom nepovratnih troškova i pristojbi.

Ako naše usluge koristite za račun treće osobe, ili ih ugovarate preko treće osobe (npr. turističke agencije), tada odgovornost za pravovremeno ispunjenje svih financijskih, zakonskih i drugih obveza između vas i te treće osobe u potpunosti leži na vama i njima. Ni pod kojim se uvjetima ne možemo smatrati financijski, zakonski ili na bilo koji drugi način odgovornima ili obveznima prema toj trećoj osobi.

Usluga uključuje besplatni period čekanja u skladu s Člankom 3 iznad. Vozačevo čekanje na klijente u dužem periodu od besplatnog podrazumijeva dodatni trošak, koji će biti naplaćen na licu mjesta.

Sve ćemo vam naše dokumente, primjerice potvrde, vaučere i račune, izdati besplatno. Transakcijske troškove i pristojbe, primjerice za promjenu valute ili kartične troškove, klijent snosi u cijelosti.

VAŠE PROMJENE, DOPUNE I OTKAZI

Članak 9


Vaša potvrda transfera uključivat će upute o uvjetima otkazivanja usluga. Glavni putnik je jedini putnik ovlašten za izmjene ili dodatke u naručene usluge, što uključuje otkazivanje. Ova će se odredba smatrati neprovedivom u slučaju smrti ili ozbiljno narušenog zdravlja glavnog putnika, u kojem ćemo slučaju prihvatiti pisanu uputu o otkazivanju ili izmjenama narudžbe od strane drugog putnika ili pravnog zastupnika izvornog glavnog putnika.

Bilo kakve izmjene i dopune moraju potvrditi predstavnici naše tvrtke. Nikakve izmjene niti dopune neće se smatrati važećima dok ih mi ne odobrimo. Najrecentnije izdana potvrda transfera smatrat će se važećom, osim u slučaju da je izmijenjena ili dopunjena usmeno od strane naših predstavnika, bilo osobno, bilo putem telefona. U ovoj se isključivoj iznimci obvezujemo na izdavanje pisane potvrde transfera bez odgode.

Zahtjevi za izmjenama ili dopunama naručenih usluga, što uključuje otkazivanje, zaprimljeni unutar 24 sata od ugovorenog početka pružanja usluga, smatrat će se zahtjevima „u posljednji tren“ (eng. last minute) kojima nismo dužni udovoljiti. Obvezujemo se uložiti razuman trud u obradu svakog zahtjeva za otkazivanjem usluga bez nepotrebnih odgoda, no logistika raspolaganja vozilima i ljudskim resursima čini nužnim naručivanje te izmjene, dopune i otkaze usluga barem 24 sata unaprijed. Iz istog razloga zahtjevima „u posljednji tren“ ne ostvarujete pravo na povrat novca.

Samim činom otkazivanja narudžbe ne stječete pravo na povrat novca. Svaki će zahtjev za otkazivanjem usluga biti obrađen pojedinačno, stoga se naše odluke ne mogu smatrati obvezujućima u bilo kojem drugom slučaju, čak i ako su okolnosti slične ili iste.

Ako se usluga sastoji od povratnog putovanja, svaka se od njegove dvije sastavnice može otkazati pojedinačno, međutim prilikom odlučivanja o možebitnom povratu novca uzet ćemo u obzir isključivo datum i vrijeme prve sastavnice putovanja.

Promjene vozila nužne zbog klijentovog propusta da prijavi dodatnu ili krupnu prtljagu, u skladu s odredbama Članka 3, mogu biti odbijene te dogovorena Usluga u potpunosti otkazana. Ukoliko takav zahtjev za otkazom zaprimimo unutar 24 sata od slanja obavijesti o promjeni vozila, klijenta se ne neće teretiti za troškove korištenja novog vozila, nego samo za prvotno naručenu uslugu.

Zahtjevima za promjenama načina plaćanja za naručene usluge zaprimljenim unutar 24 sata od predviđenog početka pružanja usluga kojima nismo u mogućnosti udovoljiti, što onda rezultira zahtjevom za otkazivanje usluga, ne ostvarujete pravo na povrat novca. O svim ćemo opisanim situacijama u kojima sudjeluju vozila kapaciteta većeg od 15 putničkih mjesta odlučivati na pojedinačnoj bazi.

Vaš zahtjev za otkazivanjem usluga uzet ćemo u obzir ukoliko ga zaprimimo više od 24 sata prije predviđenog početka pružanja usluga ukoliko se ne radi o vozilima kapaciteta većeg od 15 putničkih mjesta. U protivnom je rok 5 dana prije predviđenog početka pružanja usluga. U navedenim ćemo uvjetima uložiti razuman trud u ispunjenje svakog zahtjeva te odobriti povrat sredstava uplaćenih za usluge transfera umanjenih za naknadu za otkazivanje u iznosu od 20%. Nismo dužni uzeti u obzir zahtjeve za otkazivanje naručenih usluga zaprimljene unutar 24 sata od predviđenog početka pružanja usluga, ili unutar 5 dana ukoliko se radi o vozilima kapaciteta većeg od 15 putničkih mjesta. Otkazivanjem usluga naručenih unutar 24 sata od njihovog predviđenog početka ne ostvarujete pravo na povrat novca nakon što smo vam izdali potvrdu transfera.

U slučaju usluga transfera kojima je polazište i/ili odredište zračna luka, ukoliko je klijentov let odgođen ili preusmjeren u drugu zračnu luku, klijenti mogu uputiti zahtjev za izmjenom usluge. Dočim se obvezujemo uložiti razuman trud u ispunjavanje takvih zahtjeva, moguće je da izmijenjena usluga podrazumijeva nadoplatu, ili je nismo u mogućnosti odobriti. Zahtjevom za otkazivanje usluga zaprimljenim u navedenim uvjetima ne ostvarujete pravo na povrat novca.

Zadržavamo pravo naplatiti vam bilo koju uslugu naručenu od nas u bilo kojem trenutku, isključivo prema vlastitom nahođenju.

NAŠI OTKAZI

Članak 10


Iako se u trudimo ispuniti i nadići očekivanja svih naših putnika, u određenim rijetkim situacijama bit ćemo prisiljeni otkazati naručenu uslugu. Razlozi za to mogu biti tehnički, primjerice kvar na vozilu kojeg ne možemo navrijeme zamijeniti, ili organizacijski, primjerice komunikacijski problem između nas, vas i našeg partnera.

Neovisno o uzrocima i okolnostima, obvezujemo se na puni povrat sredstava putnicima za usluge koje su naručene ali nisu i pružene, osim ako putnik zbog okolnosti navedenih drugdje u ovim Općim uvjetima i odredbama nema pravo na povrat novca.

VIŠA SILA

Članak 11


Smatrat će nas se oslobođenima od obveza u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama ukoliko tvrtka ili bilo koji njezin predstavnik, odnosno ugovorni partner, ne bude u stanju ispuniti preuzete obveze zbog posljedica više sile koja bi se pojavila nakon naručivanja usluge.

Viša sila znači izvanredne okolnosti koje nismo mogli predvidjeti niti ih primjenom razumnih mjera spriječiti.

Događaji proistekli iz više sile su događaji za koje nas se ne može smatrati odgovornima niti na njih možemo utjecati, no koji značajno utječu na pružanje usluga. Takvi su događaji, primjerice, potresi, poplave, požari ili drugi ekstremni vremenski uvjeti, štrajkovi, prometne gužve, veliki događaji poput maratona ili masovnih skupova, potezi tijela vlasti, vojne operacije bilo koje vrste itd.

PONAŠANJE PUTNIKA

ČLANAK 12


Zadržavamo pravo uskraćivanja usluge klijentima ukoliko:
 • smatramo da nisu u stanju putovati i/ili koristiti usluge koje su naručili, ili
 • smatramo da bi svojim postupcima mogli prouzročiti neugodu drugim putnicima, našem osoblju, osoblju naših partnera, javnosti, ili dovesti bilo koga u opasnost, ili prouzročiti oštećenje imovine.

Uz to, klijentov ugovor s nama može u takvoj situaciji biti otkazan bez ostvarivanja prava na povrat novca ili bilo kakvu odštetu.

U slučaju prekršaja protiv određene komponente naručene usluge, klijentu mogu biti nametnuti posebni uvjeti za preostalo vrijeme trajanja usluge. Niti naša tvrtka niti njezini partneri ne mogu biti smatrani zakonski ili financijski odgovornima za nesreće, ozljede, gubitke ili oštećenja prouzročene neprikladnim ponašanjem klijenta, što uključuje ponašanje pod utjecajem supstanci bilo koje vrste, uključujući lijekove izdane na recept i druga sredstva korištena u medicinske svrhe.

Ako bilo koji putnik razbije ili ošteti bilo što za vrijeme trajanja usluge, ili ako putnikovo ponašanje učini nužnim nepredviđeno čišćenje, odnosno održavanje vozila, mi ćemo, a i vlasnik predmetne imovine, smatrati Glavnog putnika odgovornim za plaćanje odštete u skladu s izvješćima o šteti i računima izdanim od strane relevantnih organizacija. Nepoštivanje rokova plaćanja može dovesti do dodatnih troškova nastalih uslijed podnošenja sudske tužbe.

PRIHVAĆANJE RIZIKA

Članak 13


Svaki oblik putovanja uključuje određeni nivo osobnog rizika. Vaša odluka da koristite ili upotrijebite našu uslugu podrazumijeva da ste shvatili i prihvatili uključene rizike. Od izuzetne je važnosti da se u potpunosti pridržavate sigurnosnih uputa dobivenih od strane našeg i/ili partnerovog osoblja. Isto tako, putnik koji osjeća možebitnu nelagodu ili nesigurnost oko sudjelovanja u nekoj od naručenih aktivnosti bi trebao bez odgode upozoriti prikladne članove osoblja. Ni u kom slučaju niste obvezni sudjelovati u bilo kojoj od naručenih aktivnosti. Naša je preporuka da uzmete putno osiguranje prije svakog putovanja, ma koliko kratkog.

SPOROVI I ODGOVORNOST

Članak 14


Naše osoblje svakog dana naporno radi u želji da svi naši putnici imaju besprijekorno iskustvo pri svakom korištenju naših usluga. Taj rad uključuje unutarnju kontrolu kvalitete i pažljive provjere svih potencijalnih partnera. Sve povratne informacije dobivene od putnika shvaćamo vrlo ozbiljno, te na njima temeljimo naše odluke. Shodno tome, ponosimo se izvrsnim rezultatima na nekim od najzahtjevnijih svjetskih tržišta. Unatoč tome, neki su prigovori i sporovi neminovni.

Potičemo vas da pažljivo proučite ove Opće uvjete i odredbe, kao i sve relevantne dokumente, prije naručivanja usluga od nas. Poduzet ćemo sve razumne korake da odgovorimo na pitanja koja biste mogli imati o našim uslugama. Pritužbe su prihvatljive ukoliko nam ih pošaljete unutar 48 sati od svršetka usluge. Ukoliko se odlučite podnijeti pritužbu na bilo koju našu uslugu ili neki njezin sastavni dio, obvezujemo se obraditi vašu pritužbu bez nepotrebnih odgoda, a u svakom slučaju unutar 30 dana od njezinog primitka. Kao u prethodno opisanim situacijama, digitalni zapisi s naših poslužitelja smatrat će se dovoljnim dokazom vremena primitka vaše pritužbe. Isto tako, obvezujemo se izvršiti možebitni povrat novca bez nepotrebnih odgoda, ili najviše 30 dana po donošenju odluke o povratu. Molimo vas da uzmete u obzir da nas se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornima za prijenos sredstava na vaš bankovni račun. Našu ćemo uplatu dokumentirati, te vam na vaš zahtjev dati na uvid dokaz o obavljenoj uplati.

Podatci koji su nam pogrešno iskomunicirani, što uključuje ali nije ograničeno na lapsuse i druge pojedinosti unesene u obrazac o naručivanju itd., neće automatski podrazumijevati da putnik ostvaruje pravo na povrat novca. Očite greške, bilo s vaše strane, bilo s naše, neće se smatrati ugovorno obvezujućima.

Ukoliko putnik propusti let ili drugi oblik prijevoza zbog okolnosti koje nisu izravno i potpuno pod našim nadzorom, ne može nas se smatrati odgovornima, niti se od nas može očekivati pokrivanje nastalih troškova, odnosno bilo kakva odšteta. Odluka o tome jesu li okolnosti pod našim izravnim i potpunim nadzorom ili nisu leži isključivo na nama. U slučaju da jesu, obvezujemo se isključivo na povrat cjelokupnog iznosa plaćenog za usluge transfera. Iznimno, ako smo za račun putnika naručili dodatne usluge prijevoza, primjerice kupili putniku ulaznice za trajekt, cijena će tih dodatnih usluga prijevoza također biti obuhvaćena povratom novca. Troškovi bilo kakvih posebnih zahtjeva od strane klijenta osim usluga prijevoza ne podliježu povratu.

Ako od nas zatražite povrat novca, a mi odlučimo da na njega imate pravo, obvezujemo se prenijeti vam predmetna sredstva najkasnije 30 dana nakon vašeg napismenog prihvaćanja naše odluke o povratu, a koje ste dužni dati unutar 10 dana od naše obavijesti o povratu novca. Zadržavamo pravo izmjene iznosa sredstava koja će biti vraćena. Osim ukoliko u ovim Općim uvjetima i odredbama nije drukčije navedeno, o svim povratima novca odlučujemo isključivo po vlastitom nahođenju. Zadržavamo pravo iz bilo kojeg razloga i prema vlastitom nahođenju nuditi, povlačiti ponude, ograničiti i/ili odbiti zahtjeve za povrat novca. Uz to, naša ponuda ili izvršenje povrata novca ne može ni na koji način biti protumačen kao presedan ili obveza u bilo kojem drugom slučaju vezanom za povrat novca, čak ni ako se odnosi na istu uslugu i/ili putnika.

Naša je zakonska obveza uložiti razuman trud u pružanje usluga koje ste naručili te u organizaciju naših partnera i trećih strana u smislu pružanja usluga u skladu s vašom narudžbom. Međutim, razuman trud ne može podrazumijevati nužnost pridržavanja svake pojedine lokalne odredbe, napose u slučajevima da takve odredbe nameću apsolutnu odgovornost. Ako želite podnijeti pritužbu protiv nas, na vama je teret dokazivanja da nismo uložili razuman trud u pružanje usluga koje ste naručili, odnosno da to nije uradio naš partner ili treća strana čije smo usluge organizirali za vaš račun.

U slučaju pritužbi čiji je predmet smrt ili tjelesna ozljeda proistekla iz aktivnosti koje su bile dio vašeg putovanja, odgovorni smo za plaćanje razumne odštete, u svakom pojedinačnom slučaju podložne svim ograničenjima navedenim u ovim Općim uvjetima i odredbama ukoliko se navedena pritužba temelji na okolnostima pod našim nadzorom, ili pod nadzorom našeg partnera.

Osim ukoliko u ovim Općim uvjetima i odredbama nije drukčije navedeno, neće nas se smatrati odgovornima u zakonskom, financijskom ili bilo kojem drugom smislu za bilo kakav gubitak, štetu, tjelesnu ozljedu ili smrt koje bi mogle izravno ili neizravno proizići iz korištenja naših usluga. Uz to, ukoliko se utvrdi da imamo odgovornost prema vama, naša će odgovornost biti ograničena u skladu sa svim predmetnim međunarodnim konvencijama.

Ukoliko nastane spor između nas i vas, te obje strane ulože razuman trud u njegovo rješavanje, no to rješavanje ne uspije, nadležnost za rješavanje spora imat će sud s jurisdikcijom nad sjedištem tvrtke North South Code GmbH.

Obvezujete se uložiti razuman trud da nam pomognete u ostvarenju kompenzacije za povrat sredstava kojeg smo vam odobrili, kao i u ostvarenju odštete od možebitnih trećih strana. Prava koja možda imate na odštetu uslijed zakonske odgovornosti te treće strane prema vama proistekle iz korištenja naših usluga smatrat će se prenesenima s vas na nas ukoliko ovo nije drukčije regulirano.

U slučaju da bilo koja stavka ovih Općih uvjeta i odredbi postane pravno nevažeća, time se neće dokinuti pravovaljanost ostatka teksta. Ukoliko bi se neka stavka pokazala pravno neprovedivom, ista će bez odgode biti zamijenjena učinkovitim, provedivim odredbama koje najvjernije odražavaju poslovnu svrhu ovih Općih uvjeta i odredbi.

IZVORNIK I PRIJEVODI

Članak 15


Izvornik ovih Općih uvjeta i odredba je na engleskom jeziku. Hrvatski, njemački i francuski prijevodi služe samo za ilustraciju.

INTELEKTUALNA PRAVA VLASNIŠTVA

Članak 16


Korištenje zaštićenih imena i druga intelektualna prava vlasništva naših partnera regulirano je licencama u našem posjedu te zaštićeno državnim zakonodavstvom, kao i međunarodnim odredbama koje se odnose na intelektualna prava vlasništva.

Zabranjujemo vam korištenje ili iskorištavanje naših internetskih stranica ili bilo kojeg dijela njihovog sadržaja za bilo koju svrhu osim naručivanja naših usluga. To uključuje bilo koju komercijalnu ili natjecateljsku namjenu kao i potpuno ili djelomično umnožavanje našeg sadržaja bilo kojim putem, što napose uključuje prakse poznate pod engleskim imenima scraping i deep linking ostvarene na bilo koji način, bez naše prethodne pismene privole.

Naše internetske stranice zaštićene su, kao i njihov cjelokupni sadržaj, poslovnim i intelektualnim pravima vlasništva, te se nalaze u ekskluzivnom vlasništvu tvrtke North South Code GmbH.

O TVRTKI NORTH SOUTH CODE GMBH

Članak 17


„Tvrtka“ (također „North South Code“, „naša tvrtka“, „mi“, „nama“ itd.) znači North South Code GmbH , tvrtku sa sjedištem u Innsbrucku (Grad Innsbruck), Amraser Strasse 25, registriranu pri Trgovačkom Sudu u Innsbrucku pod brojem: FN 404521 i, zastupana po direktoru Iliji Jukiću.

Sporazum o obradi podataka (DPA)

PREDMET I TRAJANJE SPORAZUMA

Članak 18


Sljedeći Članci tvore Sporazum o obradi podataka kao dio Općih uvjeta i odredbi (u daljnjem tekstu „sporazum“) kojeg sklapaju North South Code GmbH i klijent—korisnik naših usluga. Osim u slučaju gdje je drukčije navedeno, sve riječi i izrazi imat će isto značenje kao u Člancima 1, 3 i 17.

U skladu s Odredbom 2016/679/EU od 27. travnja 2016 (eng. General Data Protection Regulation, u daljnjem tekstu „GDPR“), posebno Člankom 54 odredbe GDPR, ovim se sporazumom propisuju prava i obveze North South Code GmbH-a, u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka u skladu s ugovornim odredbama. Za svrhe ovog sporazuma, „osobni podatci“, „obrada/obrađivanje“, „Voditelj obrade podataka“, „Izvršitelj obrade podataka“, „ispitanik/subjekt obrade podataka“ i „nadzorno tijelo“ imaju isto značenje kao u tekstu GDPR.

Trajanje ovog sporazuma poklapat će se s trajanjem Općih uvjeta i odredbi, čiji je sporazum sastavni dio.

PRIRODA I SVRHA OBRADE PODATAKA

Članak 19


Osobni podatci koje nam stavite na raspolaganje tijekom naručivanja naših usluga, kao i komunikacija proistekla iz vaše narudžbe, bilo izravna ili neizravna, potporna ili posljedična, podliježu našim Pravilima o privatnosti (u nastavku teksta) te ih nećemo koristiti ni za koju svrhu koja nije nužna za obradu vašeg zahtjeva i pružanje naručene usluge. Obrada vaših podataka te komunikacija koja slijedi iz vašeg naručivanja naših usluga bit će ograničena na legitimni interes kojeg imamo u smislu pružanja usluga koje ste naručili.

Ovaj sporazum odnosi se na obradu osobnih podataka koji pripadaju našim klijentima. Sporazum se također odnosi na osobne podatke koje za račun tvrtke North South Code GmbH obavljaju njezini partneri.

Članak 20


Obrada osobnih podataka obavljat će se isključivo u državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu „država članica“) ili u drugoj državi-potpisnici Sporazuma o Europskoj ekonomskoj zajednici. Prijenos podataka u treću zemlju podliježe našem prethodnom odobrenju, te će mu se pristupiti samo u slučaju da su konkretni preduvjeti predviđeni tekstom GDPR-a (napose Članak 44 i članci koji slijede) zadovoljeni.

Članak 21


Kao dio vaše narudžbe, da bi smo vam uspješno pružili usluge koje ste naručili, elektroničkim ćemo vam putem prenijeti poruke kako slijedi. Ukoliko odlučimo da postoji potreba vezana za naš legitimni interes, ili ukoliko takvo što postane nužno za pružanje usluge, zadržavamo pravo kontaktirati vas elektroničkim putem zbog te dodatne svrhe koja nije ovdje poimence navedena.
 • Potvrda narudžbe
 • Izmjene narudžbe
 • Račun
 • Poziv na ocjenjivanje naše usluge u svrhu unutarnje kontrole kvalitete

Također zadržavamo pravo kontaktirati vas telefonskim putem koristeći broj kojeg ste unijeli u obrazac za naručivanje.

Komunikacija u opsegu koji nadilazi naš legitimni interes u smislu obrađivanja vaše narudžbe i pružanja naručene usluge zahtijeva vašu izričitu dozvolu, danu zasebnim činom vaše slobodne volje.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Članak 22

Navedene vrste osobnih podataka mogu biti obuhvaćene obradom osobnih podataka naših klijenata:
 1. Osobni podatci navedeni u potvrdi transfera, napose:
   Datum, vrijeme, zračnu luku i broj leta (odnosno željeznički kolodvor, broj željezničke linije itd.)
  • Broj putnika i itinerar, što uključuje polazišnu i odredišnu točku,
  • Broj komada prtljage, ukoliko ih ima,
  • Klijentove kontakt-podatke, što uključuje ime, telefonski broj i adresu elektroničke pošte
  • Kategoriju vozila koju je klijent odabrao,
  • Broj neophodnih automobilskih sjedala za prijevoz djece,
  • Posebne zahtjeve koje je klijent uputio,
  • Mjesto susreta s klijentom u zračnoj luci, na željezničkom kolodvoru itd.,
  • Telefonske brojeve predstavnika tvrtke North South Code GmbH te
  • Ostale podatke nužne za promišljeno prihvaćanje i pravilno odrađivanje ponude.
 2. Osobni podatci prikupljeni naknadno u smislu pružanja usluga u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, primjerice izmjene i/ili dopune podataka na prvoj izdanoj potvrdi transfera ili promjene plana puta komunicirane predstavnicima tvrtke North South Code GmbH na pravovremen način i koristeći prikladne komunikacijske kanale.

Prema odredbama Zakona o Arhiviranju RH, obvezni smo čuvati sljedeće osobne podatke 11 godina od datuma izvršenja usluge:
 • Ime i prezime glavnog putnika
 • Broj putnika
 • E-mail adresa glavnog putnika
 • Polazišna i odredišna točka

NAŠA PRAVA I OBVEZE

Članak 23


Naše su obveze prema vama kako slijedi:
 1. Osigurati da se obrada osobnih podataka, što uključuje transfer osobnih podataka našem partneru ukoliko se za tim javi potreba, odvija u skladu s odredbama važećih zakona o zaštiti podataka.
 2. Osigurati da su revizori odnosno inspektori ovlašteni za provjeru usklađenosti nas i naših partnera s ovim sporazumom obvezani na čuvanje tajnosti podataka.
 3. Osigurati da se svi vaši zahtjevi za ostvarivanje prava predviđenih odredbama GDPR-a obrade temeljito i bez odgode.

Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo jamstvena pisma i/ili druge isprave kojima se potvrđuje potpis roditelja ili zakonskog skrbnika, prema odredbama Članka 7, čuvati za čitavo vrijeme trajanja usluge.

Također vas molimo da uzmete u obzir da nam u određenim slučajevima zakonodavstvo Europske unije, kao i zakonodavstvo zemalja članica može nametnuti obvezu skladištenja vaših osobnih podataka na duži period, kao i obvezu prijenosa vaših podataka prikladnim organima vlasti bez da vas o tome obavijestimo.

Članak 24


Povrh svih drugih prava navedenih u ovom sporazumu i Općim uvjetima i odredbama te bez utjecaja na navedena prava, North South Code GmbH zadržava pravo prijenosa vaših osobnih podataka našem partneru za isključivu svrhu pružanja i obavljanja usluge koju ste naručili. Ovaj će se prijenos i posljedična obrada podataka obavljati u punoj suglasnosti s ovim Općim uvjetima i odredbama, s ovim sporazumom, s tekstom GDPR-a, kao i s drugim važećim zakonskim odredbama Europske unije i/ili predmetnih zemalja članica.

VAŠA PRAVA

Članak 25


Prema odredbama GDPR-a imate određena prava u smislu vaših osobnih podataka. Primjerice, možete nas bilo kada kontaktirati sa zahtjevom da ažuriramo ili izbrišemo vaše osobne podatke, kao i da ih prenesemo bilo vama, bilo trećoj strani u skladu s vašim odabirom. Ovaj članak navodi vaša prava i načine njihova ostvarenja.
 1. Pravo na informiranje: imate pravo zatražiti od nas općeniti opis aktivnosti u vezi s prikupljanjem i obradom podataka, što uključuje ali nije ograničeno na: ime i kontaktne podatke naše organizacije, ime i kontaktne podatke našeg predstavnika i/ili Službenika za zaštitu podatka (eng. Data Protection Officer, DPO), opću svrhu i zakonsku osnovu za izvršenje obrade podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i vremenske periode tijekom kojih ih skladištimo, uz popis prava na raspolaganju fizičkim osobama, a što uključuje njihovo pravo podnošenja žalbe prikladnim nadzornim tijelima, te, zaključno, sve podatke o našim aktivnostima u smislu automatskog donošenja odluka i/ili profiliranja.
 2. Pravo pristupa: imate pravo zatražiti od nas da potvrdimo obrađujemo li trenutno vaše osobne podatke, da vam damo na uvid kopiju podataka koje imamo o vama, ili da odgovorimo na određena pitanja uvezi vaših osobnih podataka, primjerice koje podake imamo, u koju ih svrhu koristimo, koja su vaša prava u tom smislu, kojim kanalima možete podnositi žalbe, kako prikupljamo podatke te bavimo li se ikakvim aktivnostima vezanim uz automatsko donošenje odluka i profiliranje, sve uz pretpostavku da vam navedeni podatci nisu već dani putem Pravila o privatnosti, a koja su sastavni dio ovih Općih uvjeta i odredbi.
 3. Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti od nas da ispravimo netočne osobne podatke koje bismo mogli imati. U određenim slučajevima imamo pravo zatražiti od vas da provjerite točnost svih podataka prije nego ispunimo vaš zahtjev.
 4. Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti od nas brisanje vaših osobnih podataka u slučaju da nam ti podatci više nisu nužni za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja, ili ukoliko ste odlučili povući vaš pristanak (ova odredba odnosi se samo na slučajeve gdje je prikupljanje podataka bilo uvjetovano vašim pristankom), ili ukoliko ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor (vidjeti niže), ili ukoliko su vaši podatci prikupljeni na nezakonit način, ili ukoliko je to brisanje nužno zbog poštivanja zakonskih odredbi. Nismo ni pod kakvom obvezom ispunjenja vašeg zahtjeva za brisanjem podataka u slučajevima gdje je obrada tih podataka nužna zbog poštivanja zakonskih odredbi, niti u slučaju da su nam vaši osobni podatci potrebni za temeljenje, primjenu ili opravdanje pravnog potraživanja. Postoje i druge okolnosti koje bi nas oslobodile od dužnosti ispunjavanja vašeg zahtjeva za brisanjem; naveli smo samo dvije najčešće osnove za odbijanje. Našeg Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu dpo@austriatransfers.at.
 5. Pravo na ograničavanje obrade: imate pravo zatražiti od nas da ograničimo (tj. da skladištimo, ali ne koristimo) vaše osobne podatke, no samo u slučajevima gdje se sumnja u njihovu točnost (vidjeti „Pravo na ispravak“ gore) i u svrhu provjere točnosti informacija, ili u slučajevima u kojima bi obrada vaših podataka bila nezakonita ali ne želite da vaše informacije budu brisane, ili u slučajevima gdje podatci nisu više nužni za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni, no i dalje su nužni za temeljenje, primjenu ili opravdanje pravnog potraživanja, ili ukoliko ste ostvarili vaše pravo na prigovor (vidjeti niže) te je u tijeku potraga za mogućim osnovama za odbijanje vašeg zahtjeva ili prigovora. Po zaprimanju vašeg zahtjeva da ograničimo obradu vaših osobnih podataka, s obradom smijemo nastaviti u slučajevima gdje imamo zakonsku osnovu za takav postupak, ili u slučajevima gdje dobijemo vašu privolu, ili u slučajevima gdje su nam vaši osobni podatci nužni za temeljenje, ostvarenje ili pravdanje pravnog potraživanja, ili u svrhu zaštite privatnosti i prava koja se odnose na podatke druge fizičke ili pravne osobe.
 6. Pravo na prijenos podataka: imate pravo zatražiti od nas da vam vaše osobne podatke damo na uvid u strukturiranom obliku prikladnom za elektronički prijenos i računalnu obradu, ili zatražiti od nas da vaše osobne podatke prenesemo izravno drugom obrađivaču podataka kojeg vi odaberete, no navedeno pravo imate samo ukoliko podatke obrađujemo slijedom vašeg pristanka ili ugovora kojeg smo potpisali s vama.
 7. Pravo na prigovor: ukoliko vjerujete da vaša osnovna ljudska prava i slobode imaju prioritet nad našim zakonskim interesima, imate pravo podnošenja prigovora bilo kojem dijelu obrađivanja vaših osobnih podataka koje navodi „opravdani interes“ kao svoju legalnu osnovu. Po vašem podnošenju prigovora, mi imamo pravo dokazati da posjedujuemo opravdan interes za koji možete razumno pretpostaviti da nadvladava vaša osnovna ljudska prava i slobode.
 8. Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje: trenutno ne obrađujemo podatke koristeći automatsko donošenje odluka.

Sve zahtjeve koje zaprimimo obradit će naš Službenik za zaštitu podataka (eng. Data Protection Officer, DPO) bez nepotrebnih odgoda. Naš će DPO zatim poduzeti sve nužne korake da bi se vaš zahtjev ispunio.

Ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti, obradit ćemo sve zahtjeve na temu osobnih podataka unutar 30 dana od dana primitka vašeg zahtjeva. Iznimke mogu biti, primjerice, vrlo složeni ili višestruki zahtjevi, u kojim slučajevima zadržavamo pravo produženja navedenog perioda za dodatnih 60 dana. Uz to zadržavamo i pravo da vas teretimo za vrlo mali iznos nužan za obradu vrlo složenih zahtjeva. Navedena produženja i pristojbe nemaju nikakav učinak na vaša prava u skladu s tekstom GDPR-a, niti na vaša prava i privilegije u skladu s bilo kojim drugim zakonskim ili pravnim aktom.

Sva navedena prava možete ostvariti ispunjavanjem obrasca kojeg možete naći ovdje.

Sva pitanja u vezi korištenja osobnih podataka uputite našem DPO-u slanjem elektroničke pošte na adresu dpo@austriatransfers.at.

Pravila o privatnosti

UVODNE ODREDBE

Članak 26


Vaša nam je privatnost vrlo važna. Obrađivanje vaših osobnih podataka, u skladu s odredbama DPA, bit će ograničeno na najmanji mogući opseg neophodan za ostvarivanje zajedničkog opravdanog interesa, tj. pružanjem i ostvarenjem usluge koju ste od nas naručili. Poduzimamo sve razumne korake da bismo vaše podatke i privatnost zaštitili primjenom najaktualnijih alata i procedura.

KOLAČIĆI

Članak 27


Koristimo internetske tzv. „kolačiće“ i razne druge tehnologije da bismo pratili posjete našim internetskim stranicama. Svrha je navedenih tehnologija pomoći nam da bolje razumijemo internetski promet te omogućiti našim internetskim stranicama da funkcioniraju u skladu sa svojom zamišljenom namjenom. Neke od ovih tehnologija koristimo sami, dočim druge koriste partneri s kojima surađujemo na razvoju i poboljšanju naših usluga.

Što su „kolačići“? Kolačić znači vrlo malu računalnu datoteku u tekstnom obliku. Koristi se za prijenos podataka u pregledničku aplikaciju (eng. browser) korisnika internetskih stranica te ga se sprema na korisnikov tvrdi disk ili drugi oblik pohrane podataka. Kolačići uglavnom sadržavaju ime internetske stranice na kojoj je nastao, svoj vlastiti rok trajanja (dakle rok trajanja kolačića) te brojčanu vrijednost koja se često nasumično generira u svrhu obrade podataka.

Svaki će posjetitelj naših internetskih stranica dobiti kolačić. Kolačiće ćemo koristiti u sljedeće svrhe:
 • Da bismo vas jednoznačno identificirali kao posjetitelja našim internetskim stranicama izdavanjem broja kojeg će se ponovno koristiti prilikom vaše sljedeće posjete (i jedino tada). To nam pomaže da prilagodimo naš sadržaj vašim interesima, a omogućava nam i da primijenimo tehniku ograničavanja prikaza oglasnih materijala poznatu pod engleskim imenom frequency capping. Navedena nam tehnika omogućava nadzor nad učestalošću vaše izloženosti našim promotivnim materijalima.
 • Da bismo mogli prikupljati anonimne, ukupne statistike u svrhu boljeg razumijevanja interakcije posjetitelja s našim internetskim stranicama i osmišljavanja poboljšanja njihove strukture. Niti ova, niti bilo koja druga tehnologija koju koristimo ne omogućava nam da vas identificiramo kao fizičku osobu.

Kolačićima prikupljamo podatke koji su u potpunosti anonimni, bez ikakvog spomena podataka kojima bismo vas mogli identificirati, primjerice imena, serijskih brojeva isprava ili adresa elektroničke pošte. Podatci čija bi vas kombinacija možda mogla identificirati skladište se odvojeno, uz primjenu svih razumnih koraka za ograničavanje pristupa i obrade.

Kolačići ne mogu zaraziti vaš uređaj virusima niti drugim zlonamjernim softverom. Ne možete koristiti ni iskorištavati naše internetske stranice ukoliko se ne složite s našom primjenom određenih kolačića (vidjeti niže).

Rok trajanja kolačića. Kolačići se skladište na vašem uređaju fiksni, unaprijed određen vremenski period. Takozvani sesijski kolačići pohranjuju se u privremenu memoriju vašeg uređaja za vrijeme trajanja vaše posjete našim internetskim stranicama. Automatski se brišu prilikom vašeg napuštanja naših internetskih stranica.

Facebook i YouTube kolačići. Sve informacije o Facebook i YouTube kolačićima te raznim opcijama koje su vam u vezi njih na raspolaganju možete naći na internetskim stranicama odabirom jezika te opcije „Vaši izbori“.

Prihvaćanje i odbijanje kolačića. Postavke vaše pregledničke aplikacije omogućuju vam prihvaćanje ili odbijanje bilo kojeg kolačića, prema vašim željama. Međutim, odbijanje ili zabrana prihvaćanja kolačića može značiti da vam neke interaktivne funkcije naših internetskih stranica neće biti dostupne.

Pregled kolačića koje koristimo.
 • dc_gtm: Ovaj kolačić postavlja analitički softver Google Analytics. Životni vijek mu je 1 minuta, nakon čega se automatski briše. Svrha mu je raspoznavanje posjetitelja internetskih stranica. Ovaj je kolačić obavezan, što znači da naše internetske stranice možda neće funkcionirati ako ga ne prihvatite.
 • _gid: Ovaj kolačić također postavlja Google Analytics, te je također obavezan poput kolačića dc_gtm. Životni vijek mu je 24 sata, za vrijeme kojeg perioda također služi raspoznavanju posjetitelja.
 • _ga: Životni vijek ovog kolačića je 2 godine. I on je obavezan, te ga također postavlja Google Analytics u svrhu raspoznavanja posjetitelja internetskih stranica.
 • ci_session: Ovaj kolačić postavlja Codeigniter, naš softverski okvir za razvoj internetskih stranica. Obavezan je, a životni mu je vijek 10 sati. Svrha mu je praćenje osnovnih korisničkih podataka, poput vrste uređaja i internetskog preglednika koje koristite da biste pristupili našim stranicama.
 • cookie_booking_vozilo: Ovaj kolačić postavljamo mi, te nije obavezan. Životni vijek mu je 1 sat. Za to vrijeme prati vaš odabir kategorije vozila za transfer na našim internetskim stranicama. Kolačić se generira vašim klikom ili pritiskom na bilo koje od naših ponuđenih vozila.
 • cookie_agree: Ovaj kolačić također postavljamo mi. Nije obavezan, a životni mu je vijek 1 godina. Generira se vašim prihvaćanjem kolačića prilikom posjete našim internetskim stranicama.
 • ct-lang: Kolačić kojeg postavljamo mi, a nije obavezan. Svrha mu je praćenje jezika kojeg ste odabrali za prikaz naših internetskih stranica. Kolačić se generira u trenutku odabira jezika, a životni mu je vijek 2 godine.
 • hasPurchased: Ovo je jedini obavezni kolačić kojeg postavljamo mi. Životni mu je vijek 60 dana, a svrha razaznavanje posjetitelja naših internetskih stranica koji su naručili naše usluge od onih koji nisu. Generira se dovršavanjem rezervacije.

SNIMANJE SESIJA

Članak 28


Određene će posjete našim internetskim stranicama dovesti do uključivanja, prema našem isključivom nahođenju, posebnog kolačića koji omogućuje funkcioniranje „Hotjar“ softvera za snimanje sesija. Navedeni softver koristimo da bismo unaprijedili dizajn i funkcionalnost naših internetskih stranica. Snimanje sesija znači da softver pamti pokrete vašeg miša (odnosno drugog pokazivača) te koje ste tipke pritisnuli za vrijeme posjete našim internetskim stranicama. Ovi se podatci kasnije kompiliraju u kratki videozapis, kojeg osoblje naše tvrtke naknadno pregledava. Pregled snimljenih sesija omogućava nam pojednostavljenje naših internetskih stranica, poboljšanje korisničkog iskustva te olakšavanje snalaženja na našim internetskim stranicama, kao i naručivanja naših usluga.

Softver za snimanje sesija konstruiran je tako da se osjetljivi podatci, primjerice podatci o kreditnim/debitnim karticama, NE snimaju. Jedini osobni podatci koje je softver u mogućnosti prikupiti, pod pretpostavkom da ste ih unijeli u obrazac za naručivanje, su: vaše puno ime, država u kojoj boravite, polazna točka vašeg transfera te njegovo odredište. Svi su navedeni podatci u kategoriji običnih (za razliku od osjetljivih) podataka, te podliježu obveznim ograničenjima pseudonimizacije i enkripcije. Za potrebe ovih Pravila privatnosti, „pseudonimizacija“ znači odvojenu pohranu podataka s nasumično generiranim, anonimnim identifikatorom, čime se sprečava pregled objedinjenih podataka, dočim „enkripcija“ znači pohranu podataka u obliku nasumično generiranih slova i brojeva, u skladu s uvriježenom praksom. Koristimo AES-256-bitnu enkripciju čije dekodiranje zahtijeva poseban ključ.

Navedene podatke nikad nećemo podijeliti ni sa kim, niti ćemo ih prenijeti trećoj strani. Nadalje, sve snimljene sesije imaju rok trajanja koji ograničava mogućnost pohrane podataka. Rok trajanja je u većini slučajeva 30 dana.

Tvrtka Hotjar, čiji softverski proizvod omogućava snimanje sesija, potpisala je s nama Sporazum o obradi podataka. Prema odredbama tog sporazuma, tvrtka Hotjar neće ni u kom slučaju pohranjivati podatke snimljene tijekom bilo koje sesije duži period od onoga nužnog za analizu te sesije, niti će ikada prenijeti te podatke trećoj strani, niti ih u bilo koju svrhu obrađivati.

Korištenje softvera za snimanje sesija u potpunosti je sukladno s Odredbom Europske komisije 2016/679/EU od 27. travnja 2016 („GDPR“) koja je postala pravovaljana 25. svibnja 2018.

OGLAŠAVANJE KOD TREĆIH STRANA

ČLANAK 29


Zadržavamo pravo unajmiti usluge trećih strana u svrhu prikazivanja naših promotivnih materijala prilikom vaših posjeta internetskih stranica tih trećih strana, ili prilikom korištenja mrežnih usluga koje pripadaju toj trećoj strani. Navedeno oglašavanje može uključivati kolačiće u svrhu praćenja učinkovitosti marketinških aktivnosti. Nad navedenim kolačićima nemamo nadzor, niti im imamo pristup. Podatci o ovim tzv. kolačićima trećih strana (eng. third party cookies) te raznim opcijama koje su vam u vezi njih na raspolaganju možete naći na internetskim stranicama odabirom jezika te opcije „Vaši izbori“.